ตะกร้า
0
0.00 THB

รายงานผลการฝึกอาชีพ

รายงานผลการฝึกอาชีพ

กระทู้ อ่าน/ตอบ วันที่โพสต์ ผู้โพสต์กระทู้ ข้อคิดเห็นล่าสุด
รายงานการฝึกงานครั้งที่1 3 / 0 19 Jan 2021 10:25:03 นายไชยรัตน์
-
รายงานการฝึกงานครั่งที่1 5 / 0 19 Jan 2021 10:23:52 นายภีมเดช
-
รายงานการฝึกอาชีพ 4 / 0 19 Jan 2021 10:20:21 นายธนพัฒน์
-
รายงานการฝึกอาชีพของนาย ชัยพร เทพพิทักษ์ 4 / 0 19 Jan 2021 10:10:00 นายชัยพร
-
รายงานการฝึกอาชีพของ นายณภัทร ที่บริษัท สายรัก 20 / 1 3 Nov 2020 13:31:26 นายณภัทร
3 Nov 2020 20:34:31
โดย precha54231
รายงานการฝึกงาน 15 / 1 3 Nov 2020 11:12:05 นายนครินทร์
3 Nov 2020 20:35:46
โดย precha54231
รายงานการฝึกของพงศ์ปณต 12 / 1 2 Nov 2020 11:21:42 นายพงศ์ปณต
3 Nov 2020 20:36:50
โดย precha54231
รายงานการฝึกอาชีพ สมฤทธิ์ ผล ที่บริษัทนันยางแท็กไทล์ 34 / 1 28 Aug 2020 11:29:00 นายสมฤทธิ์
2 Dec 2020 11:11:11
โดย นางสาวณัฐธิดา
รายงานการฝึกอาชีพของนายนาวิน ที่บริษัทนันยาง 20 / 1 28 Aug 2020 11:18:00 นายนาวิน
2 Dec 2020 11:12:50
โดย นางสาวณัฐธิดา
รายงานการฝึกอาชีพของนายโสภณ เทียนไชย ที่บริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์ จำกัด 18 / 1 28 Aug 2020 11:14:56 นายโสภณ
2 Dec 2020 11:14:50
โดย นางสาวณัฐธิดา
รายงายการฝึก 18 / 1 28 Aug 2020 11:06:12 นายณัฐวุฒิ
2 Dec 2020 11:16:33
โดย นางสาวณัฐธิดา
ราบงานการฝึกอาชีพ 15 / 1 28 Aug 2020 10:47:48 นายศักรินทร์
2 Dec 2020 11:18:38
โดย นางสาวณัฐธิดา
รายงานการฝึกอาชีพ 18 / 1 28 Aug 2020 10:45:03 นายนรากร
2 Dec 2020 11:20:30
โดย นางสาวณัฐธิดา
รายงานการฝึกอาชีพของ นายณัฐวุฒิ เลิศคลัง ณ บริษัทเอ็มมาีอท 17 / 1 20 Aug 2020 20:09:18 นายณัฐวุฒิ
2 Dec 2020 11:25:18
โดย นายเศรษฐพงษ์
รายงานการฝึกอาชีพ ของนายจักรภพ ลังพี ณ บริษเอ็มเมรอ 18 / 2 20 Aug 2020 19:37:53 นายจักรภพ
2 Dec 2020 11:30:08
โดย นายเศรษฐพงษ์
รายงานการฝึกอาชีพ ของนายหิรัญ เปี่ยมศักดิ์ บริษเอ้มเมรอ 17 / 1 20 Aug 2020 19:29:58 นายหิรัญ
2 Dec 2020 11:31:42
โดย นายเศรษฐพงษ์
รายงานการฝึกอาชีพ ของ นาย ธีรภัทร เก่งกล้า 16 / 1 20 Aug 2020 19:18:59 นายธีรภัทร
2 Dec 2020 11:33:49
โดย นายเศรษฐพงษ์
รายงานการฝึกอาชีพของ นราธิป โตสวัสดิ์ ณ บริษัท เอมเมอรัล 19 / 1 20 Aug 2020 19:09:13 นายนราธิป
2 Dec 2020 11:35:53
โดย นายเศรษฐพงษ์
นครินทร์ รอดสาย 19 / 1 10 Aug 2020 21:18:27 นายนครินทร์
2 Dec 2020 11:38:11
โดย นายธีระ
รายงานการฝึกงานของ ลลิษา 19 / 1 10 Aug 2020 17:58:59 นางสาวลลิษา
2 Dec 2020 11:39:51
โดย นายธีระ
นายมงคล 18 / 1 10 Aug 2020 16:45:05 นายมงคล
2 Dec 2020 11:41:38
โดย นายธีระ
ธาราวัฒน์ ฝึกงานที่ร้านแสงชัยอิเลคทรอนิค 23 / 1 10 Aug 2020 15:04:35 นายธาราวัฒน์
2 Dec 2020 11:43:51
โดย นายธีระ
รายงานการฝึกงานของนายณภัทร สายทองสุข 25 / 1 10 Aug 2020 14:20:08 นายณภัทร
2 Dec 2020 11:47:20
โดย นายธีระ
รายงานการฝึกงานขอบนางสาวมุทิตา 25 / 1 10 Aug 2020 13:57:36 นางสาวมุทิตา
2 Dec 2020 11:48:15
โดย นายธีระ
รายงานการฝึกงานของนางสาวมุทิตา ที่ บริษัท สายรักไทย จำกัด 28 / 1 10 Aug 2020 13:53:13 นางสาวมุทิตา
2 Dec 2020 11:50:10
โดย นายทักษิณ
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์