ตะกร้า
0
0.00 THB

ทั่วไป

ทั่วไป

27 รายการ
โพสต์เมื่อ : 
2563-09-30 09:53:51
รายงานการนิเทศนักเรียนฝึกงานแผนกวิชาช่างยนต์ โดยครูวิกรม ดังก้อง
23 ผู้เข้าชม
โพสต์เมื่อ : 
2563-09-22 08:48:04
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)ในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี การจัดการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย(ทวิศึกษา)และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระหว่างวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อยกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในวัที่ 9 กันยายน 2563 โดยมีนางวิพร แววศรีผ่อง นายอำเภอเขาย้อย เป็นประธาน
24 ผู้เข้าชม
605 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์